Menu Sluiten

Mahjong kopen

Mahjong is een gezelschapsspel. Het komt van het Standaardmandarijnse woord Majiang (麻将), in het Standaardkantonees wordt het spel Màa Chuk (麻雀) genoemd.

Bijna elke volwassen Chinees speelt mahjong [bron?]. Ook in Japan, Korea, de Filipijnen en Taiwan wordt mahjong gespeeld, evenals – maar in veel mindere mate – de westerse wereld. De regels kunnen van plaats tot plaats variëren.

In Nederland bestaat sinds 2004 de Nederlandse Mahjong Bond, die betrokken is bij de organisatie van tal van toernooien. Van oudsher werden daarbij de Nederlandse Toernooi Spelregels aangehouden; evenals de regels van De Rode Draak, een variant op de klassieke Chinese regels. Maar de laatste jaren zijn vooral de moderne Chinese en Japanse varianten sterk in opmars, zoals Hongkongmahjong, riichimahjong en de nieuwe Internationale Regels, ook wel “Chinees Officieel” genoemd. In Suriname is de lokale variant matjok zeer populair.

Aan iedere speler wordt een windrichting toegekend. Dit gebeurt, merkwaardig genoeg, in spiegelbeeld. Oost is gever. Rechts van hem zit Zuid, links Noord en tegenover hem West.De muur is gebouwd, het spel kan beginnen

De stenen worden op tafel omgekeerd en door elkaar geroerd. Elke speler maakt nu een rij van 18 stenen (17 als er zonder seizoenen en bloemen wordt gespeeld) en daarbovenop nog een rij van dezelfde lengte. Het geheel wordt tot een vierkant tegen elkaar geschoven en de muur genoemd. Deze muur dient als voorraad. Volgens een bepaalde procedure, waarbij dobbelstenen nodig zijn, wordt bepaald op welke plek de muur geopend wordt. De procedure is als volgt:

Oost gooit met de dobbelstenen om een speler aan te wijzen. Hij telt eerst zichzelf, daarna zijn rechterbuur (zuid) en zo vervolgens.

De aangewezen speler gooit de dobbelstenen, telt het totaal op bij de worp van Oost, en telt van links naar rechts stenen op de muur voor hem. Is het totaal meer dan 17 of 18, dan telt hij verder op de muur van zijn rechterbuurman. De dobbelstenen zijn nu niet meer nodig.

Voorbij de aangewezen steen wordt een opening in de muur gemaakt. De muur rechts van de opening is de levende muur en links van de opening is de dode muur.

Nu begint het geven. Oost neemt vier stenen van de levende muur, gevolgd door Zuid, en zo vervolgens. Als elke speler twaalf stenen heeft, nemen ze elk nog een enkele steen.

De speler Oost begint. Hij pakt een steen van de levende muur (hij heeft nu veertien stenen) en legt een steen, die hij niet nodig denkt te hebben, open weg (nu heeft hij er weer dertien).[4] Daarna is de volgende speler aan de beurt. In tegenstelling tot wat in het westen gebruikelijk is, wordt er tegen de klok in gespeeld.

Heeft een speler een seizoen of bloem, dan legt hij die steen op tafel en pakt hij een extra steen van de dode muur. De seizoenen en bloemen tellen niet mee met het vormen van combinaties.

Maakt een speler een combinatie (paar, chow of pung), dan laat hij niets merken. Hij bewaart de combinatie tot het spel voorbij is. Hij heeft nu een gesloten combinatie.

Heeft een speler een viertal van gelijke stenen, dan kan hij een kong maken. Hij heeft dan een extra steen nodig, want anders zou hij nooit meer mahjong kunnen maken. Hij legt de vier stenen op tafel en pakt een extra steen van de dode muur. Hij legt van de vier stenen er een of twee ondersteboven, om aan te geven dat het een gesloten kong is (hoewel de stenen zichtbaar op tafel liggen). Meldt de speler een viertal niet, dan krijgt hij geen extra steen. Bovendien mag hij bij het einde van het spel slechts een pung rekenen in de puntentelling.

Maakt een speler mahjong, dan legt hij geen steen meer weg. Hij meldt dat hij mahjong heeft en legt al zijn stenen op tafel (in het Kantonees: Sik Woe 食餬). Het spel is afgelopen.